Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że 24 kwietnia zmarł nagle prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja, związany z Uniwersytetem Opolskim od 2008 r., wieloletni kierownik Katedry Analizy Matematycznej Instytutu Matematyki i Informatyki, były dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki oraz Instytutu Matematyki.

Był wybitnym specjalistą w zakresie równań różniczkowych cząstkowych, modelowania matematycznego i układów dynamicznych. Przez trzy kadencje wybierany był do Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk, w tym dwukrotnie do prezydium. Przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego ,,Wiadomości Matematycznych” – czasopisma Polskiego Towarzystwa Matematycznego, pełnił także funkcję prezesa Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Był przyjacielem młodzieży studenckiej i szkolnej. Znany jako zapalony propagator i popularyzator matematyki. Znawca literatury. Znakomity wykładowca. Wypromował troje doktorów i kilkuset magistrów.

Odszedł Człowiek wrażliwy – wiecznie niespokojny o losy innych, a przy tym niezmiennie wnoszący spokój i… nadzieję.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 30 kwietnia, o godz. 12 na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.