Postanowienie nr 2/2020 Dziekana WMFiI z dn. 12 marca 2020 w sprawie organizacji działalności dydaktycznej w okresie zawieszenia zajęć na Uczelni w związku z pandemią covid-19. Czytaj

 

Informacje dla studentów i pracowników o sposobie i trybie organizacji zajęć w okresie obowiązywania zarządzenia nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r.  Wyświetl