Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 3/2007 Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii dotyczącego organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2007/2008.