Prezydium Rady Studenckiej
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Opolskiego
zwołuje na dzień 23.02.2012 roku
posiedzenie
Rady Studenckiej WMFiI UO.
Posiedzenie odbędzie się w sali 105, budynek UO,
ul. Oleska 48 o godzinie 14:15.
Drugi termin posiedzenia – 23.02.2012 godz.14:30.