Posiedzenie Zarządu Oddziału – Opole

Posiedzenie Zarządu Oddziału (A.Spakowski, R.Lubczyk). Ustalony został termin zebrania wyborczego nowych władz Oddziału na dzień 29 listopada br. (por wyżej).