Posiedzenie Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału: przygotowanie sprawozdania rocznego, działalność w roku 2016.