Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich

Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Opolski Podstawa prawna działalności: ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 122, pózn. zm.)