Wręczenie nagród Quality przyznanych za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2019/2020 odbyło się 9 grudnia br. Laureaci i władze rektorskie spotkali się w Sali Senatu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

– Stało się naszą tradycją, że w okresie mikołajek spotykamy się, by podziękować za pracę na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na naszej uczelni – powiedział rektor prof. Marek Masnyk. – Tegoroczne spotkanie wygląda jednak inaczej ze względu na pandemię. Zwykle zapraszałem państwa do mojego gabinetu na kawę i rozmowę, tym razem to niestety niemożliwe. Nasze spotkanie w Sali Senatu to jedna  z prób powrotu do normalnego funkcjonowania, bardzo nam bowiem brakuje osobistego kontaktu z państwem i ze studentami. Serdecznie dziękuję za państwa zaangażowanie i wspaniałą pracę dydaktyczną w tych niezwykle trudnych czasach – podkreślił rektor.

– Ogromnie dziękuję za współpracę, za waszą kreatywność. Chylę czoła przed państwa pracą – dodała prorektor prof. Izabella Pisarek.

W tegorocznej edycji nagrodami uhonorowano sześcioro nauczycieli akademickich.

– Mamy w tym gronie trzy panie i trzech panów; zgodnie z zasadą równości, którą tu reprezentuje pani pełnomocniczka ds. równości na naszym uniwersytecie – zażartował rektor.

Odbierając dyplomy laureaci zaznaczyli, że nagrody zmobilizują ich do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w UO.

Tegoroczni laureaci nagród Quality:

Nagroda I stopnia w wysokości 4000 zł brutto:

Dr inż. Barbara Wiatkowska – Wydział Ekonomiczny

Dr hab. Kamil Minkner, prof. UO – Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Nagroda II stopnia w wysokości 2500 zł brutto:

Dr Marzanna Pogorzelska – Wydział Filologiczny

Nagroda III stopnia w wysokości 1500 zł brutto:

Mgr inż. Marcin Szymanek – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dr Agnieszka Franczyk – Wydział nauk Społecznych

Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO – Wydział Teologiczny

***

Kwota przyznana na nagrody pochodzi ze środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną, jej wysokość określa się w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Opolskiego. W roku 2020 wynosi 15 000 zł brutto.

ZOBACZ FILM

GALERIA ZDJĘĆ