Studenci II roku I stopnia Informatyki proszeni są o odbiór skierowań na praktyki zawodowe. Kontakt w sprawie odbioru skierowań na zawodowe praktyki studenckie: Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich praktykicedu@uni.opole.pl, tel.:+48 77 442 35 22. Termin odbioru skierowań do końca stycznia. Więcej informacji na stronie http://cedu.uni.opole.pl/odbior-skierowan-na-praktyki-studenckie-zawodowe-obowiazujace-w-roku-akademickim-2020-2021-termin-odbioru-skierowan-do-konca-stycznia-2020-r/ .