Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Adama Czubaka

W dniu 15 listopada 2012 roku odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Adama Czubaka pt. “Algorytmy Routingu w Bezprzewodowych Sieciach Sensorowych”. Komisja po dokonaniu oceny przebiegu obrony, w wyniku tajnego głosowania, postanowiła wystąpić do Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej z wnioskiem o nadanie mgr inż. Adamowi Czubakowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka.