Szanowni Państwo,

Komisja Doktorska zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej „Estymacja kwantylowych wersji krowej Lorenza” mgr inż. Agnieszki Siedlaczek, która odbędzie się w dniu 15.09.2021 roku o godzinie 13:15. w trybie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Promotor: prof dr hab. Alicja Jokiel-Rokita – Politechnika Wrocławska
Recenzenci: prof. dr hab. Roman Zmyślony – Uniwersytet Zielonogórski prof. dr hab. Ryszard Magiera – Politechnika Wrocławska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Medycznych UO, w Opolu przy ul. Oleskiej 48.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego: http://awanse.uni.opole.pl/.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres bmajcher@uni.opole.pl. W odpowiedzi zostaną podane szczegółowe informacje (link, hasło, kod dostępu itp.) umożliwiające udział w wideokonferencji.