W dniu 3 grudnia 2018 rozpoczyna się rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane na semestr letni 2018/19. Do udziału w kursie zmiennym w semestrze letnim zobowiązani są wszyscy studenci informatyki I stopnia (oprócz studentów będących obecnie na 7 semestrze) oraz studenci informatyki II stopnia (oprócz studentów będących aktualnie na 3 semestrze).

Uwaga: w trakcie studiów należy uczestniczyć przynajmniej w jednym kursie zmiennym z obszaru nauk społecznych (za 2 punkty ECTS) oraz co najmniej jednym kursie z obszaru nauk humanistycznych (za 2 punkty ECTS).