W dniu 6 maja 2019 rozpoczyna się rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane na semestr zimowy 2019/20. Do udziału w kursie zmiennym ogólnouczelnianym w semestrze letnim zobowiązani są wszyscy studenci informatyki I stopnia (oprócz studentów będących obecnie na 7 semestrze) oraz studenci 2 semestru informatyki II stopnia.

Uwagi:

  • studenci informatyki II stopnia w trakcie studiów powinni uczestniczyć przynajmniej w jednym kursie zmiennym ogólnouczelnianym z obszaru nauk społecznych (za 2 punkty ECTS) oraz co najmniej jednym kursie ogólnouczelnianym z obszaru nauk humanistycznych (za 2 punkty ECTS);
  • studenci informatyki I stopnia (aktualne semestry: 2 – 4) powinni do semestru 5 włącznie zrealizować przynajmniej jeden kurs zmienny ogólnouczelniany z obszaru nauk społecznych (za 2 punkty ECTS) oraz co najmniej jeden kurs zmienny ogólnouczelniany z obszaru nauk humanistycznych (za 2 punkty ECTS);
  • studenci obecnego 6 semestru informatyki I stopnia w trakcie studiów powinni uczestniczyć przynajmniej w jednym kursie zmiennym z obszaru nauk społecznych (za 2 punkty ECTS).