Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej.

Niezbędne informacje znajdują się na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje)

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.

Terminy rejestracji:

 1. na lektoraty
  Start : godz. 9.00
  09-15.01.2023 — dla studentów Il i III roku (którzy do tej pory nie rozpoczęli lektoratu)
  16-23.01.2023 — dla studentów I roku
  10.02.2023      — zatwierdzenie rejestracji

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na nazwę grupy, do której studenci zamierzają się rejestrować: grupa PRZEPIS LEKTORATU przeznaczona jest wyłącznie dla studentów posiadających uprawnienia do przepisu, tzn. legitymujących się zaliczonym lektoratem na poziomie B2 (lub wyższym) na innym kierunku studiów w UO, bądź na innej uczelni; w tym przypadku studenci nie odbywają zajęć, ale są zobowiązani przedstawić stosowny dokument Koordynatorowi zespołu lektorów danego języka.

 1. na egzaminy w sesji zimowej: 09-23.01.2023

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na nazwę grupy, do której studenci zamierzają się zarejestrować: grupa PRZEPIS EGZAMINU jest przeznaczona wyłącznie dla studentów uprawnionych do przepisu egzaminu zdanego w ramach studiów odbytych na innych kierunkach bądź na innych uczelniach; odpowiednio, grupa PRZEPIS EGZAMINU (Z CERTYFIKATEM) jest dla studentów, którzy posiadają stosowny certyfikat na poziomie B2 (lub wyższym) uprawniający do zaliczenia egzaminu na podstawie takiego świadectwa (lista akceptowanych certyfikatów na www.sio.uni.opole.pl).

W obu ww. przypadkach należy również przedstawić dokument właściwemu Koordynatorowi i zarejestrować się na inny język abb zaliczyć 120 qodz. (2 semestry) lektoratu na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).

Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.


Rejestracja nieżetonowa na lektoraty B2+ z językiem specjalistycznym na semestr letni 2022/2023

STUDIA STACJONARNE Il STOPNIA

SJO zaprasza wszystkich studentów studiów Il stopnia do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni.

Informacje na ten temat na podstronie:

Niezbędne informacje znajdują się na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje)

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login.

 1. Termin rejestracji:
  09 – 23.01.2023r.
  10.02.2023r. — zatwierdzenie rejestracji

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować.

Grupy z opisem:
“Przepis lektoratu” NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ i są przeznaczone wyłącznie dla studentów posiadających UPRAWNIENIA do przepisu lektoratu, tzn. zaliczony lektorat na poziomie B2+ z językiem specjalistycznym, np. Język angielski dla psychologów.