Rekrutacja na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku ak. 2021/2022. (Rekrutacja dotyczy krajów Programu (KA103).

Termin rekrutacji i jej przebieg:

Rekrutacja potrwa od 15.03.2021 do 28.03.2021. 

Na stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl zamieszczono dokładną instrukcję rekrutacji

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić wniosek wyjazdowy na studia/praktykę, wydrukować go, podpisać, a następnie dostarczyć do Wydziałowego Koordynatora Erasmus (dla WMFiI mgr inż Marcin Szymanek) w formie elektronicznej (skan) lub papierowej, w celu jego akceptacji.