Dział Badań i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o ogłoszeniu rekrutacji studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w roku akademickim 2018/2019.

Wyjazd na studia lub praktykę w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia doświadczenia, wzbogacenia swojej wiedzy, oraz nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów.

Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).

Rekrutacja będzie trwała od 12.03.2018 do 30.03.2018.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl (wnioski aplikacyjne dostępne w zakładce: Wyjazdy na studia/Formularze dla studentów). Prosimy wypełnione i podpisane wnioski przekazać odpowiednim koordynatorom (aktualna lista koordynatorów: http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=25&lang=pl )

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorami wydziałowymi oraz z naszym Działem (erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 541 5975).

Collegium Minus
Pl. Kopernika 11a, pok. 31
45-040 Opole

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do rekrutacji!