Opolskie Seminarium Analizy Matematycznej zaprasza na kontynuację wykładu pt. “Równania aerotaksji”. Referat wygłosi mgr Piotr Knosalla. Spotkanie odbędzie się 12 listopada 2013r. (wtorek) o godz. 14:15 w sali 2. Serdecznie zapraszamy.