W czwartek, 23 kwietnia 2015, o godz. 14:15 w sali 110 Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
odbędzie się seminarium na którym prof. Maciej Wojtkowski wygłosi referat
pt.Całkowalność w układach dynamicznych na przestrzeniach jednorodnych.

Serdecznie zapraszamy.