W czwartek, 9 czerwca 2016, o godz. 14:15 w sali 110 Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
odbędzie się seminarium na którym
dr Małgorzata Kruszelnicka wygłosi referat pt. Problem logicznej równoważności modeli Kripkego dla teorii intuicjonistycznych.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.