W czwartek, 20 kwietnia 2017, o godz. 11:15 w sali 110 Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się seminarium na którym mgr Marcin Szymanek opowie o swoich zainteresowaniach naukowo-badawczych.

Streszczenie:

W pierwszej części seminarium opowiem o swoich zainteresowaniach  naukowych i czym zajmowałem się pracując dotychczas w Orange.
W drugiej części przedstawione będą częściowe wyniki badań, które  podjąłem we współpracy z  dr. inż. Adamem Czubakiem nad atakami na złożonością algorytmiczną  (“Algorithmic Complexity”). Ataki te wykorzystują  fakt, iż aktualnie coraz więcej usług i rozwiązań technicznych  wykorzystuje algorytmy, które mają bardzo dobrą best-case złożoność obliczeniową, natomiast nieakceptowalną worst-case.

Podczas seminarium:
   – przypomnę strukturę hash tabeli i jej cechy, w szczególności słabe strony
   – wymienię aktualne miejsca zastosowań hash tabel w sieciach  komputerowych
   – dokonam analizy rozwiązania typu firewall zaimplementowanego na przemysłowych routerach Cisco, znanego pod nazwą “CBAC”
   – omówię procedurę przeprowadzenia ataku na technologię CBAC, ukierunkowanego na wywołanie kolizji w hash tabeli
   – zademonstruję przeprowadzenie (udanego?) ataku na złożoność algorytmiczną na urządzenie Cisco 2621XM