21 marca o godz. 11:30 w sali 104 INF odbędzie się seminarium Instytutu Informatyki.

Prelegent: dr inż. Andrzej Kozik

Tytuł: Lis w permutacji

Streszczenie: Prezentacja będzie dotyczyła problemu znajdowania najdłuższego podciągu rosnącego (Longest Increasing Subsequence) w permutacji. Przedstawię aktualny stan badań nad algorytmami, złożonością problemu i asymptotycznymi własnościami LIS oraz omówię perspektywy dalszych badań. Przedstawię algorytm znajdowania LIS w permutacji, z którego analizą (w sensie średniej złożoności obliczeniowej) zmagam się od długiego czasu. Mam nadzieję, że przedstawione rezultaty eksperymentów numerycznych będą przyczynkiem do owocnej dyskusji.