6 czerwca o godz. 11:15 w sali 104 MAT odbędzie się seminarium Instytutu Informatyki, na którym dr Sebastian Bala wygłosi referat pt.: “Dlaczego liczenie wielowymiarowych miar Ulama jest trudne obliczeniowo”.

Streszczenie: Na tym seminarium pokażę kilka dowodów dotyczących trudności obliczeniowej liczenia, szacowania wielowymiarowych miar Ulama.