Instytut Matematyki i Informatyki zapraszamy 12 czerwca o godz. 13:00 do sali 110 INF na seminarium instytutowe, na którym dr hab. Grzegorz Kubicki wygłosi referat pt.
“Klasyczny problem sekretarek i jego uogólnienia, optymalny czas zatrzymania na porządkach częściowych i grafach skierowanych”.

Serdecznie zapraszamy.