W czwartek 08.11.2018 o godz. 10:15 w sali 105 odbędzie się seminarium Instytutu Informatyki, na którym dr Jarosław Kobiela opowie o roli mCRM w informatyzacji przedsiębiorstwa.

Poniżej plan referatu:

We wstępie zostaną zdefasonowane systemy klasy CRM i ich ewolucja w kierunku mobilności. Następnie omówiona zostanie funkcjonalność systemów mobilnych CRM oraz cele i możliwości ich zastosowania w biznesie. Omówiona zostanie również architektura sytemu, bazy danych, procesu synchronizacji danych. Przedstawiona zostanie także metodyka wdrożenia systemu mCRM oraz kierunek dalszych zainteresowań naukowych, które dotyczą zagadnień bezpieczeństwa systemów i danych w mobilnych systemach operacyjnych i aplikacjach biznesowych.

Plan prezentacji:

  1. Systemy CRM (ang. Customer Relationship Management)
  2. Systemy mCRM (ang. mobile Customer Relationship Management)
  3. Funkcjonalność systemów mCRM
  4. Architektura systemów mCRM
  5. Zastosowania i wykorzystanie możliwości systemu przez przedsiębiorstwa
  6. Metodyka wdrożenia mCRM (z pracy doktorskiej)
  7. Bezpieczeństwo aplikacji i systemów mobilnych (kierunek dalszych badań)