Zakład Informatyki zapraszamy 10 października o godz. 14:15 do sali 110 INF na pierwsze w tym roku akademickim seminarium Zakładu Informatyki, na którym dr inż.
Andrzej Kozik przedstawi swoje zainteresowania i prace naukowe.

Serdecznie zapraszamy.