Zapraszamy 14 marca br. (ŚRODA) o godz. 15:15 na seminarium Zakładu Informatyki, na którym Pan mgr inż. Piotr Dzierwa
wygłosi referat pt.: „Zastosowanie algorytmów regulacji wielowymiarowej w problematyce wydajnej pracy sieci komputerowych z przełączaniem pakietów.

Streszczenie:

Wystąpienie ukaże inne podejście do problematyki wydajnej pacy sieci komputerowych z przełączaniem pakietów, wykorzystujące wielowymiarowe regulacje dedykowane obiektom opisanym liniowym stacjonarnym modelem typu wejście-wyjście z czasem dyskretnym. Zaprezentowane zostanie połączenie mechanizmu identyfikacji i adaptacji z aparatem matematycznym, głównie w kontekście użytych procedur sterowania.

Sala 108 INF.