Serdecznie zapraszamy na wykład pt. “O teorii automatów krawieckich”, który wygłosi dr Jacek Waldmajer.

Wykład odbędzie się w czwartek 21 czerwca, godz. 14:15 sala 105.

Abstrakt: Teoria automatów krawieckich umożliwia określenie deterministycznych i niedeterministycznych automatów stanowiących formalne odpowiedniki biomolekularnych automatów DNA wykorzystujących jeden enzym restrykcyjny. Teoria ta przedstawia elementy biomolekularnych automatów DNA na czterech poziomach: słów, słów dualnych, bi-słów oraz nierozróżnialnych bi-słów. W celu teoretycznego oddania działania enzymu restrykcyjnego oraz enzymu ligazy, wykorzystywanych w biomolekularnym automacie DNA, wprowadza się pojęcia funkcji cięcia (bi-słowa) i funkcji łączenia (dwóch bi-słów), które określone są na bi-słowach, ale „działają” na słowach dualnych będących ich reprezentantami.