Sesja “IT-Related Aspects of E-Business” w ramach 20 międzynarodowej konferencji naukowej „Computer Networks”

Dr inż. Grażyna Suchacka była organizatorką i przewodniczącą sesji specjalnej pn. “IT-Related Aspects of E-Business”. Sesja odbyła się 21.06.2013 r. w Lwówku Śląskim w ramach 20-tej międzynarodowej konferencji naukowej „Computer Networks”, organizowanej przez Instytut Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej przy wsparciu Sekcji Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych Komitetu Informatyki PAN. Sesja specjalna była okazją do stworzenia forum dyskusyjnego dla naukowców zajmujących się badaniami z zakresu technologii informacyjnych warunkujących funkcjonowanie i rozwój elektronicznego biznesu.