Studenci II roku I stopnia Informatyki proszeni są o pobranie skierowań na praktyki zawodowe ze strony Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich: http://cedu.uni.opole.pl/skierowania-wydzial-matematyki-fizyki-informatyki/.

Procedura obiegu dokumentów dotycząca obowiązkowych praktyk zawodowych dostępna jest pod linkiem: http://cedu.uni.opole.pl/dokumenty-do-pobrania-oswiadczenia-skierowania/