Spotkanie promujące kierunki matematyczne, przyrodnicze i techniczne

Dnia 27 października 2010 r. odbyło się spotkanie promujące kierunki matematyczne, przyrodnicze i techniczne kierowane do uczniów opolskich szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach spotkania pracownicy i studenci Instytutu Matematyki i Informatyki zaprezentowali naszą ofertę dydaktyczną.