Nasi studenci: Paweł Słysz, Grzegorz Olszewski w ramach przedmiotu “Wprowadzenie do Badań Naukowych” analizują i podejmują próbę przewidzenia nateżenia ruchu ulicznego w Opolu.

 

Traffic