Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym oceny realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich za semestr letni roku akademickiego 2020/2021.

Badanie ankietowe dotyczy każdego nauczyciela akademickiego, oddzielnie dla każdego prowadzonego przedmiotu. Prosimy Państwa o wypełnienie dwóch części kwestionariuszy ankiet:

Część I – dotyczy oceny zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego, oddzielnie dla każdego przedmiotu;

Część II – dotyczy oceny zajęć w formie zdalnej na wydziale.

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, co oznacza, że po zapisaniu wypełnionej ankiety w bazie danych nie zostaje zachowana żadna informacja, dzięki której możliwe byłoby powiązanie udzielonych odpowiedzi z osobą wypełniającą kwestionariusz ankiety. Zapisane zostają tylko oceny wystawione danemu wykładowcy i fakt wypełnienia przez studenta danego kwestionariusza (dlatego raz wypełnionej ankiety nie można ponownie otworzyć). Wypełniony kwestionariusz przesyłany jest automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich Uniwersytetu Opolskiego.

Termin realizacji badań: 22 czerwca , godz. 15.00  – 10 lipca 2021 r.,  godz. 23.59.

BDiSS bardzo prosi o potraktowanie badania ankietowego jako istotnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach realizowanych na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.