Uniwersytet Opolski ogłasza rekrutację na studia w National Chung Hsing University (NCHU). Istnieje możliwość ubiegania się o dwutygodniowy wakacyjny program nauki języka oraz kultury chińskiej oraz semestralne lub roczne studia. Z obu stypendiów będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów oraz biegle władają językiem angielskim. Znajomość języka chińskiego nie jest wymagana, jednakże nauka języka chińskiego jest jednym z głównych celów obu programów.
Link: http://www.uni.opole.pl/news.php?id=1004&lang=pl