Do dnia 15.10.2014 r. istnieje możliwość składania u Kierownika studiów doktoranckich wniosków o następujące stypendia:

– stypendium dla najlepszych doktorantów (tzw. stypendium rektorskie);

– zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (tzw. stypendium projakościowe).

Regulaminy, formularze wniosków oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.doktoranci.uni.opole.pl.
Link: http://www.doktoranci.uni.opole.pl