Sympozjum Kół Naukowych

W dniach 17-18 kwietnia 2009r. Magda Brosz i Monika Sawicka uczestniczyły w corocznym Sympozjum Kół Naukowych. Podczas sesji plakatowej prezentowały poster „Obraz matematyki w świecie przyrody”. Przygotowały również wykład multimedialny „Tajemniczy ciąg Fibonacciego”, za który otrzymały III miejsce. Gratulujemy!