Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Informuje ze rejestracje na zajęcia z wychowania fizycznego dla poszczególnych rodzajów studiów odbędą się według podanego poniżej harmonogramu:

1. Studenci Studiów Stacjonarnych I Stopnia

ZAPISY 13-15.02.2017
Korekta Zapisów 16-19.02.2017
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 16.02.2017

2.Studenci Studiów Stacjonarnych II Stopnia

ZAPISY 13-15.02.2017
Korekta Zapisów 16-19.02.2017
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 16.02.2017

3. Studenci Studiów Niestacjonarnych I Stopnia

ZAPISY 20-24.02.2017

  Terminy zjazdów:

 • 26.02.2017 8.00-11.15
 • 12.03.2017 8.00-11.15
 • 26.03.2017 8.00- 11.15
 • 9.04.2017 8.00-11.15
 • 23.04.2017 8.00- 9.30

4.Studenci Studiów Niestacjonarnych II Stopnia( tylko studenci instytutów nauk pedagogicznych i studiów edukacyjnych)

ZAPISY 20-24.02.2017

  Terminy zjazdów:

 • 25.02.2017 8.00-10.15
 • 11.03.2017 8.00-10.15
 • 8.04.2017 8.00-10.15

5. Studenci Studiów Niestacjonarnych II Stopnia( wszystkie kierunki za wyjątkiem studentów instytutów nauk pedagogicznych i studiów edukacyjnych)

Zapisy 20-24.02.2017

  Terminy Zajazdów:

 • 1.04.2017 8.00.-10.15
 • 22.04.2017 8.00-10.15
 • 6.05.2017 8.00-10.15

Zastępca Kierownika SWFiS mgr Mariusz Pająk.