Zapraszamy studentów kierunków ścisłych I, II i III stopnia do udziału w programie SmartUp.

SmartUp to darmowy, kilkumiesięczny program aktywizujący przedsiębiorczość. W ramach programu uczestnicy osiągną wymierne korzyści:

  • wykreują i przetestują prototyp pomysłu na własny biznes przy użyciu metody Design Thinking,
  • zbudują sieć kontaktów w świecie biznesu,
  • sprawdzą w bezpiecznych warunkach i bez ryzyka, czy ich pomysł na biznes ma szanse powodzenia,
  • otrzymają szalenie cenne informacje zwrotne podczas spotkań z aniołami biznesu i przedsiębiorcami,
  • wzmocnią kompetencje miękkie niezbędne do prowadzenia firmy oraz do współpracy nauki z biznesem,
  • jeśli planują karierę naukową – nauczą się skutecznie komunikować i popularyzować wyniki swoich badań.

Podczas programu studenci nie ponoszą żadnych kosztów, nie rejestrują swojej działalności. Testowanie odbywa się na zasadzie symulacji niedoskonałej formy produktu/usługi.

Program adresowany jest do studentów i absolwentów kierunków ścisłych I, II i III stopnia z Opolszczyzny (UO, PO i inne) urodzonych w latach 1990-1997.

Terminy warsztatów:

  1. 21-22.10.2017
  2. 28-29.10.2017
  3. 18-19.11.2017

Godziny warsztatów: 10:00-16:00, z przerwami kawowymi i przerwą obiadową.

Miejsce warsztatów:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO, salka konferencyjna, ul. Grunwaldzka 31, parter domu studenckiego Kmicic.

Etap kreowania i testowania prototypu swojego pomysłu na biznes będzie odbywał się równolegle. Potrwa od końca października do końca grudnia – prace będą prowadzone w czasie wybranym przez uczestników, przy wparciu mentorów i opiekunów.

Warsztaty podsumowujące cykl SmartUp odbędą się w styczniu 2018.

Rekrutacja nadal trwa, liczba miejsc ograniczona.

Koordynatorka rekrutacji: Elżbieta Pogoda, tel. 570 641 433, rekrutacja@laboratoriumzmiany.org

Zapisy do programu poprzez formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/L4LUTOZehd2kStUE3

Więcej informacji o projekcie:

https://www.facebook.com/FLaboratoriumZmiany

http://laboratoriumzmiany.org

Organizatorzy zapraszają na spotkanie informacyjne dot. SmartUp w piątek 13.10.2017 w godz. 16:00-18:00 do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO (ul. Grunwaldzka 31, salka konferencyjna, parter domu studenckiego Kmicic).

Na spotkaniu organizatorzy opowiedzą o szczegółach programu Smart Up i zaproszą do dyskusji o tym, jak mogą dostosować kształt programu do zgłaszanych potrzeb. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Program realizowany jest przez Fundację Laboratorium Zmiany w ramach programu „Akcja Inkubacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.