Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które nakłada na Polskie Towarzystwo Matematyczne dodatkowe obowiązki związane z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. W związku z tym Polskie Towarzystwo Matematyczne zaktualizowało swoją Politykę prywatności. Niniejszym wyjaśniamy, iż dane Państwa są przez PTM gromadzone, przetwarzane, przechowywane w minimalnym zakresie, niezbędnym wyłącznie do realizacji celów statutowych Towarzystwa.
Danych osobowych nigdy nikomu nie udostępnialiśmy, nie udostępniamy i udostępniać nie będziemy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową Polityką prywatności PTM: https://ptm.org.pl/?q=zawartosc/rodo-start-25-maja-2018
Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przywiązujemy szczególną wagę do jej poszanowania, niezależnie od tego, na ile aktywnie angażujecie się w działalność PTM, wspieracie nas finansowo, czy po prostu odwiedzacie nasz portal internetowy. PTM jest jak najbardziej otwarty i przejrzysty w zakresie swej polityki ochrony danych. Na portalu www.ptm.org.pl podajemy nasze dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny). W razie wątpliwości i pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego