Uroczyste zebranie „60-lat Olimpiady Matematycznej”.

medal

Dnia 17 grudnia 2009 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali “Sześćdziesiąt Lat Olimpiady Matematycznej”. Medale otrzymali: mgr Maria Romanowska z PLO Nr II w Opolu oraz dr Jan Kowolik i dr Wiesław Szwiec emerytowani pracownicy IMiI, a także Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I w Opolu i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II w Opolu. Podczas uroczystości wykład okolicznościowy wygłosił dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki dr hab. Jacek Nikiel, prof. UO. Organizatorem spotkania był Zarząd Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego.