Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Opolskiego
mają zaszczyt zaprosić
na Uroczystość wręczenia dyplomów,
która odbędzie się dnia 8 października 2011 roku (sobota)
o godz. 11.00 w Auli A przy ul. Oleskiej 48.