Projekt „Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego Opolszczyzny pracującego na rzecz innowacyjnej gospodarki poprzez poprawę warunków i jakości prowadzonych prac naukowo – badawczych. Zakup nowoczesnego wyposażenia do laboratoriów Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego zwiększył możliwości prowadzenia innowacyjnych badań, które w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane dla rozwoju i unowocześnienia infrastruktury IT przedsiębiorstw.