Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1235 z dnia 29 września 2011 r. wszyscy studenci studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 i w latach następnych, muszą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat.

Obowiązek dotyczy studentów I i II roku studiów pierwszego i drugiego stopnia.