Od dnia 7 lipca logowanie do wszystkich systemów odbywać się będzie za pomocą jednego loginu i hasła w CENTRALNYM SYSTEMIE LOGOWANIA CAS.

Nowy login (zamiast numeru PESEL) będzie miał postać nr_indeksu@student.uni.opole.pl a hasło pozostaje to samo, które używane było do logowania do USOSweb lub do uniwersyteckiej poczty. Zmiana hasła oraz odzyskiwanie zapomnianego hasła będzie możliwe zdalnie poprzez system CAS pod warunkiem, że w systemie CAS będzie podany aktualny i poprawny alternatywny adres e-mail (podany wcześniej do systemu USOS lub do systemu IRK). Odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe również po osobistym zgłoszeniu się w swoim dziekanacie. Studentom nowo przyjętym do studenckiego konta pocztowego zostanie przyporządkowane hasło używane podczas rejestracji na studia w systemie IRK.

System CAS obejmuje serwisy:
USOSweb – elektorniczny dziekanat
UL – rejestracje żetonowe
APD – Archiwum Prac Dyplomowych
ECTS – Katalog punktów ECTS
Ankieter – system ankietujący
e-learning – platforma obsługi nauki
SRS – System Rezerwacji Sal

Link: https://login.uni.opole.pl