Szanowni Państwo,
1 grudnia 2022r. o godz. 12.00  rozpocznie się I tura rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023. Tura będzie trwała do 07.12.2022r. do godz. 23.59.
Studenci są proszeni o zapisanie się na kursy poprzez system USOS.

 

Przypominamy również, iż student jest zobowiązany zrealizować 6 kursów (po jednym na każdym semestrze począwszy od semestru drugiego), w tym:
    • na drugim semestrze należy zrealizować kurs z obszaru nauk humanistycznych
    • na trzecim semestrze należy zrealizować kurs z obszaru nauk społecznych
    • po realizacji lektoratów należy zrealizować dwa kursy w języku obcym nowożytnym (dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2019-20 i 2020-21)