W dniach 14-15 maja br. Państwowa Komisja Akredytacyjna dokona oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka.

Spotkanie Zespołu oceniającego ze studentami kierunku Informatyka odbędzie się w czwartek 14 maja o godzinie 14.30 w Auli B przy ul. Oleskiej 48.

Natomiast spotkanie zespołu oceniającego z pracownikami Instytutu odbędzie się 15.05.2009 (piątek) o godzinie 10.30 w sali 110 INF.

Proszę o niezawodne przybycie na powyższe spotkania.