W dniach od 29 listopada do 1 grudnia odbędą się wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach fizyka, matematyka i informatyka.

W ramach wizytacji odbędą się m.in. w piątek 30 listopada następujące spotkania:

  • 12.15 – spotkanie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia na kierunku informatyka – s.110, ul. Oleska 48,
  • 12.15 – spotkanie ze studentami kierunku informatyka – Aula B, ul. Oleska 48,
  • 13.00 – spotkanie z przedstawicielami studenckiego ruchu naukowego – Aula B, ul. Oleska 48.

Na spotkania zapraszamy wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku informatyka, wszystkich studentów kierunku informatyka oraz osoby zaangażowane w studencki ruch naukowy.