Dr Jolanta Mizera-Pietraszko z Uniwersytetu Opolskiego pełni funkcję Honorary General Chair międzynarodowej konferencji naukowej 2nd International Conference on Real-Time Intelligent Systems (RTIS 2017) http://www.socio.org.uk/rtis/  organizowanej w University of Hassan II, Casablanca, Marocco w terminie 18-20 października, 2017 oraz na specjalną prośbę bardzo wielu uczestników w University of Macau, Macau, SAR, w okresie 8-10 grudnia, 2017.

Publikacja ukaże się w serii książkowej Prof. Janusza Kacprzyka Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer indeksowanej w Web of Science ISI Proceedings, Thomson Reuters, DBLP. Ulrich’s, EI-Compendex, SCOPUS, Zentralblatt Math, MetaPress, Springerlink.

Dla uczestników mających trudności finansowe Dr Jolanta Mizera-Pietraszko zaproponowała prezentację wirtualną.