Dr Jolanta Mizera-Pietraszko z Uniwersytetu Opolskiego poprowadzi wraz z Professor Niketa Gandhi, Machine Intelligence Research Labs (MIR Labs), USA, Conference Publicity Chair oraz Professor Janusz Kacprzyk, Polish Academy of Sciences, Poland, sesję naukową ‘Special Session on Computational Intelligence Applications in Pervasive Healthcare‘ organizowaną w ramach międzynarodowej konferencji ISDA 2017 (17th International Conference on Intelligent Systems Design & Applications), która odbędzie się na South Asian University, Delhi, India, w dniach 14–16 grudnia, 2017, http://www.mirlabs.net/isda17/.

Termin zgłoszeń 21 października, 2017.

Publikacja ukaże się w serii książkowej Prof. Janusza Kacprzyka Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer indeksowanej w Web of Science ISI Proceedings, Thomson Reuters, DBLP. Ulrich’s, EI-Compendex, SCOPUS, Zentralblatt Math, MetaPress, Springerlink

Dla uczestników mających trudności finansowe Dr Jolanta Mizera-Pietraszko zaproponowała prezentację wirtualną.