Dr Jolanta Mizera-Pietraszko z Uniwersytetu Opolskiego wraz z Dr Ricardo Rodriguez Jorge z Autonomicznego Uniwersytetu w Ciudad Juarez (Autonomous University of Ciudad Juarez) w Meksyku są organizatorami międzynarodowych naukowych warsztatów informatycznych SiMPL 2017 (3rd IEEE International Workshop on Signal Processing and Machine Learning), które odbędą się w dniach 8-10 listopada w Palau Macaya, Barcelona, Spain, http://www.sipml.com.mx/.

Warsztaty organizowane są w ramach 12-tej międzynarodowej konferencji 3PGCIC-2017 (12th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing), http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/3pgcic/2017/.

Publikacja ukaże się w Lecture Notes on Data Engineering and Communication Technologies, Springer indeksowanej w Web of Science ISI Proceedings, Thomson Reuters, DBLP. Ulrich’s, EI-Compendex, SCOPUS, Zentralblatt Math, MetaPress, Springerlink.

Dla uczestników wybranych najlepszych prac zaakceptowanych do prezentacji w międzynarodowych naukowych warsztatach informatycznych SiMPL 2017 dr Jolanta Mizera-Pietraszko wyda Special Issue on Machine Learning for Digital Signal Processing w czasopiśmie Machine Learning (Impact Factor 1,848).