Wykład pt. „Rozwiązania Barenblatta dla nielokalnego równania filtracji” – prof. dr hab. Piotr Biler

Dnia 19 maja 2011 r. po raz drugi odwiedził nasz instytut prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski). Tym razem przyjechał z wykładem nt. “Rozwiązania Barenblatta dla nielokalnego równania filtracji”. Słuchaczami byli pracownicy i studenci Wydziału Mat.Fiz.Inf. Organizatorami spotkania byli pracownicy Katedry Analizy Matematycznej, uczestniczący w cyklicznych zajęciach seminaryjnych w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.